Extra subsidiemogelijkheden voor VvE’s

Op 4 april heeft het RVO bekend gemaakt dat de subsidiemogelijkheden voor energiebesparende maatregelen voor VvE’s verruimd worden. Voor VvE’s gaat het budget voor energiebesparende maatregelen omhoog van € 6 miljoen naar € 12 miljoen.

Daarnaast zijn de voorwaarden voor subsidie op het energieadvies versoepeld: om subsidie op het advies te krijgen is het nu niet meer nodig om binnen één jaar energiebesparende maatregelen uit te voeren, maar dit is nu verruimd naar 5 jaar. Nieuw is dat u nu ook subsidie mag aanvragen wanneer de vereniging geen besluit neemt naar aanleiding van het ontvangen energieadvies. De subsidie bedraagt dan maximaal € 2.480.

Daarnaast worden de subsidiebedragen verhoogd voor het energieadvies met eventuele procesbegeleiding: van € 2000,- naar maximaal € 3600,-; en voor een MJOP in combinatie met het energieadvies met eventuele procesbegeleiding wordt het bedrag verhoogd van maximaal € 3.450 naar maximaal € 5.400. De laatste subsidieverruiming gaat over de uitvoeringstermijn voor verenigingen die een zeer energiezuinig pakket uitvoeren. Deze wordt verlengd van 12 maanden naar 24 maanden.

Klik hier voor meer informatie over de subsidie voor energiebesparende maatregelen voor VvE’s.