Concept Warmtetransitieagenda ter inzage

Het Capelse college heeft op 16 oktober 2018 Concept Warmtetransitieagenda Capelle vastgesteld. Met deze agenda bepaalt de gemeente de richting hoe we in Capelle aan den IJssel de overstap kunnen maken naar een aardgasvrije stad. Dat doen we stap voor stap.

De concept agenda heeft vanaf donderdag 25 oktober tot en met woensdag 5 december 2018 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode kon iedereen op de concept agenda reageren.

Wethouder Nico van Veen (duurzaamheid): “Nu gebruiken we meestal nog aardgas voor verwarmen, koken en warm water, maar dat gaat veranderen. De Rijksoverheid heeft namelijk besloten dat de gaswinning in Groningen in 2030 stopt en dat alle gebouwen in Nederland uiterlijk in 2050 aardgasvrij moeten zijn. We moeten dus nieuwe duurzame alternatieven vinden voor de verwarming van gebouwen, warm tapwater en koken. Met de concept warmtetransitieagenda zetten wij de eerste stap naar een aardgasvrije stad.”

Koers van de agenda
Op basis van de warmtetransitieagenda wil het college:

1. in beeld brengen hoe een hoofdtracé van een stadsbreed warmtenet eruit kan zien;
2. verkennen of het mogelijk is de bestaande stadsverwarming uit te breiden naar Rivium en Bongerd-Wingerd en omgeving;
3. isolatie van gebouwen stimuleren;
4. in wijken of buurten waar een individuele oplossing voor de hand bewoners en bedrijven ondersteuning bieden bij de overstap naar aardgasvrij;

Het is nog niet bekend wanneer welke wijken de overstap maken naar aardgasvrij. Dat willen we eind 2019 in beeld hebben gebracht op basis van punten 1 en 2. Punten 3 en 4 moeten in het voorjaar van 2019 zijn uitgewerkt in concrete maatregelen.

Hoe gaat het verder?
De inspraakreacties worden verwerkt in de warmtetransitieagenda en ter consultatie aangeboden aan de commissie Stadsontwikkeling en –Beheer van 28 of 29 januari 2019. De gemeenteraad neemt een besluit over de naar voren gebrachte zienswijzen en stelt de uiteindelijke warmtetransitieagenda vast.

iReport Aardgasvrij
Het iReport is een digitale uitwerking van de warmtetransitieagenda. In het iReport wordt aan de hand van interactieve kaarten informatie gegeven over het huidige aardgasverbruik in Capelle aan den IJssel. Ook vind je in dit rapport wat technische mogelijkheden zijn en op welke plekken in Capelle deze toepasbaar zijn. Klik hier voor het iReport.