Succesvolle bijeenkomst duurzame VvE’s

De bijeenkomst duurzame VVE’s van 15 oktober is goed bezocht. Ongeveer 50 bezoekers luisterden vol belangstelling naar de presentaties over VVE subsidies en drie praktijkverhalen van verduurzamingstrajecten bij VVE’s. Henk Petri van het ECC verzorgde onder andere een presentatie over alle subsidiemogelijkheden voor VVE’s.

VvE Jachthoorn verduurzaamt met energiebespaarlening

Bestuursvoorzitter Jeroen Verhaaff heeft in een interview aan VVE Magazine verteld dat zij voor het verduurzamen van de appartementen in de Jachthoorn echt als team aan het werk zijn gegaan. De VvE heeft gebruik gemaakt van de energiebespaarlening en daardoor hebben ze nu na jaren kou lijden, het eindelijk weer warm. En ze besparen op energie- en onderhoudskosten.

Extra subsidiemogelijkheden voor VvE’s

Op 4 april heeft het RVO bekend gemaakt dat de subsidiemogelijkheden voor energiebesparende maatregelen voor VvE’s verruimd worden. Voor VvE’s gaat het budget voor energiebesparende maatregelen omhoog van € 6 miljoen naar € 12 miljoen.

Daarnaast zijn de voorwaarden voor subsidie op het energieadvies versoepeld: om subsidie op het advies te krijgen is het nu niet meer nodig om binnen één jaar energiebesparende maatregelen uit te voeren, maar dit is nu verruimd naar 5 jaar. Nieuw is dat u nu ook subsidie mag aanvragen wanneer de vereniging geen besluit neemt naar aanleiding van het ontvangen energieadvies. De subsidie bedraagt dan maximaal € 2.480.

VvE Jachthoorn in Schollevaar neemt duurzaamheids-maatregelen

Na twee  jaar voorbereidingen gaat de VvE Jachthoorn in Schollevaar over enkele weken starten met het nemen van duurzaamheids-maatregelen. 

Vanaf maart 2018 zullen onder andere de ruim 38 jaar oude raamkozijnen en deuren vervangen worden door hoogwaardig kunststof  met HR++ beglazing. Deze realisatie is tot stand gekomen door de energiebespaarlening.

Capelse VvE’s naar nul op de energiemeter

De Capelse verenigingen van eigenaren (VvE) Akkerwinde/Dotterlei en Herman Gorterplaats onderzoeken de komende tijd hoe zij hun gebouw kunnen verduurzamen. Deze twee VvE’s zijn door de gemeente geselecteerd om daarbij te worden begeleid. Er valt in de gebouwen van deze VvE’s veel te winnen bij verduurzaming. De gebouwen zijn relatief oud, bestaan uit veel woningen en hebben een oud verwarmingssysteem.

Wethouder Josien van Cappelle (Duurzaamheid): “Ik ben blij dat we twee enthousiaste VvE’s kunnen begeleiden naar nul op de energiemeter. Ze moeten het voorbeeld worden voor de ruim 200 VvE’s in de stad. Het verduurzamen van VvE’s is heel belangrijk: ze vervullen een groot deel van de Capelse woningvoorraad.”

VvE’s naar nul op de meter

Op dinsdag 5 september nodigde de gemeente VvE’s uit die in stappen willen verduurzamen naar nul op de meter (ready). Om deel te kunnen nemen aan het traject moet het complex van deze VvE gebouwd zijn tussen 1945 en 1990 en uit minstens 25 woningen bestaan. Er kwamen ruim 15 vertegenwoordigers van VvE’s op de gemeentewerf bij elkaar om hierover geïnformeerd te worden.

VvE Valeriusrondeel ontvangt € 2.500,- voor verduurzaming

Wethouder Josien van Cappelle heeft op 28 juni een voucher uitgereikt van € 2.500,- aan de Vereniging van Eigenaren (VvE) van het Valeriusrondeel. Het Valeriusrondeel wil haar CV ketels, die 442 woningen verwarmen, vervangen door een biomassa installatie. Hiermee neemt de CO2 uitstoot voor het verwarmen van de woningen met ruim 800 ton CO2 af.

Aandacht voor brandveiligheid tijdens bijeenkomst Platform duurzame VvE’s

Negen van de tien appartementencomplexen scoren slecht op brandveiligheid. Oude, maar ook nieuwe gebouwen. Met die boodschap komt het Adviescentrum Brandveilig Wonen (ACBW) op woensdag 8 maart naar het gemeentehuis, tijdens een bijeenkomst van het Platform duurzame VvE’s Capelle aan den IJssel. Onder de aanwezige verenigingen van eigenaars worden drie veiligheidsscans verloot.

Verslag Bijeenkomst Platform duurzame VvE’s

Brandveiligheid in Capelse appartementengebouwen

De winnaars van de brandveiligheidsscans zijn bekend: VvE Castellum (’s-Gravenland), VvE Molenpoort (Schenkel) en VvE IJsselresidence (Middelwatering) krijgen van de gemeente Capelle aan den IJssel een gratis scan van hun gebouw. Daarmee kunnen ze hun leden laten zien hoe het gesteld is met de brandveiligheid van de bewoners én wat er eventueel moet gebeuren om het complex nog veiliger te maken.