Buitensport

Het project Verduurzaming Buitensport houdt zich bezet met het verduurzamen van de buitensportverenigingen en het beperken van de energielasten voor de verenigingen. De kosten van gas- en elektriciteitsverbruik drukken vaak behoorlijk op de begroting van sportverenigingen. Door de sportverenigingen te verduurzamen valt op dit thema veel winst te behalen. Daarom heeft de gemeente samen met Sportief Capelle het initiatief genomen om met de buitensportverenigingen in gesprek te gaan om energie en duurzaamheid op de agenda te krijgen. In het project staan de verduurzaming en energiebesparing van de club en de gebouwen centraal. Daarbij moet gedacht worden aan kleedruimten, kantine en veldverlichting. De sportverenigingen gaan samen met Sportief Capelle kleine maatregelen nemen zoals het vervangen van lampen door LED-verlichting, de registratie van het energie en goed afstellen van de installaties. Zo wordt er ook een positieve bijdrage geleverd aan een beter milieu.

Door de vele mensen die aan sport doen en de sociale verbindingen die hierbij horen, hebben alle sportverenigingen samen een enorm bereik. Daarbij zijn sportverenigingen bij uitstek de plaats waar zichtbare duurzame maatregelen zorgen voor bewustwording en gedragsverandering bij leden en bezoekers. Door duurzame energieopwekking bij sportverenigingen te realiseren en de effecten te laten zien. De besparingen kunnen uiteindelijk vertaald worden in een verlaging van de kosten van het lidmaatschap, voor veel verenigingen aantrekkelijk omdat sportclubs het vaak niet breed hebben.

In december 2016 is het constructief onderzoek afgerond naar de mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen bij de sportverenigingen. Ook is onderzocht of het veldverlichting vervangen kan worden door LED-verlichting.


Recente berichten: