In februari 2017 was er een buurtactie Energiebesparing in de Amerikaanse- en Scandinavische buurt waar bewoners informatie kregen over energiebesparende maatregelen voor hun woning. Deze buurtactie is georganiseerd  in samenwerking met het Energie Collectief Capelle (ECC), de Woonwijzerwinkel en gemeente Capelle aan den IJssel.

In de Amerikaanse en Scandinavische buurt gaat het om 255 woningen, waarvan 41 huishoudens hebben deelgenomen aan de buurtactie. In totaal zijn er 31 energiescans uitgevoerd bij woningen, 43 offertes uitgebracht. Het resultaat van de buurtactie in de Amerikaanse- en Scandinavische buurt zijn 23 duurzaamheidsmaatregelen genomen die zorgen voor   een CO2-besparing van 19.267 kg per jaar.